Milan Marković

Philosophy, Poetry, Translations / Filozofija, Poezija, Prevodi

Read this first

Питер Вулфендејл - Повратак метафизици (2)

(Први нацрт превода последњег поглавља докторке тезе Питера Вулфендјела под називом ,,С ону страну Хајдегера'‘.)

I) Бивствовање и ‘ништа’

Наиме, није све изгубљено. У периоду између Бивствовања и времена и Прилога филозофији, док је његова позиција доживљавала промене, Хајдегер је развио алтернативни начин разумевања предмета којим се бави питање о бивствовању који у јаснијим терминима артикулише везу између бивствујућег као таквог и бивствујућег у целини.1 Шта одваја овај алтернативни приступ дефинисању ‘бивствовања’ је управо то што је он испреплетен са објашњењем природе метафизике који смо управо испитали, и то што је представљен (у складу са његовим ранијим пројектом) као да продире до скривеног срца метафизике. То је Хајдегерова злогласна расправа о другом фундаменталном питању метафизике коју смо горе одредили - зашто бивствујуће пре него ништа? - и његова особена анализа начина...

Continue reading →


Питер Вулфендејл - Повратак метафизици (1)

(Први нацрт превода последњег поглавља докторке тезе Питера Вулфендјела под називом ,,С ону страну Хајдегера’‘.)

На почетку Темељних појмова метафизике Хајдегер изводи генеалогију метафизике полазећи од Аристотелове дефиниције прве филозофије (prote philosophia) као истраживања које се са једне стране бави бивствујућим као таквим (бивствујућим као бивствујућим), а са друге бивствујућим у целини.1 Иако је Аристотел прву филозофију дефинисао између осталог и као теологију или оно што се тиче божанског првог узрока ово обележје је изведено, утолико што први узрок (Бог – theos) треба да буде оно кроз чега мислимо и бивствујућа као таква и бивствујућа у целини. Хајдегер показује, изводећи порекло метафизике, како је прва филозофија преузета у традицију под несрећним именом ’метафизика’, што је, иако испрва није било везано за предмет истраживања, постало схваћено као истраживање које се бави...

Continue reading →